Çka është Sida (AIDS) ? – Historiati, Shenjat, Simptomat, Etiologjia, Epidemiologjia, Patogjeneza, Pasqyra klinike, Diagnoza, Parandalimi,Trajtimi


Çka është Sida (AIDS) ? SIDA (AIDS)   Definicioni i Sidës: Akronimi, për Sindromën e mungesës së fituar të imunitetit (AIDS-acquired imune de- ficiency syndrome) paraqet sëmundje infektive retrovirale, e cila klinikisht karakterizohet me thyerje sekondare të imunitetit qelizor, te personat paraprakisht të shëndoshë, për të cilën arsye paraqiten infeksione oportuniste, tumore malinje oportuniste dhe […]