Gjeni i cili shkakton sëmundjen Hungtington ( Hungtington chorea) është i lokalizuar afër skajit të krahut të shkurtër të kromozomit?


Gjeni i cili shkakton sëmundjen Hungtington ( Hungtington chorea) është i lokalizuar afër skajit të krahut të shkurtër të kromozomit? a) 9 b) 7 c) 6 d) 4 Shih edhe : Pyetje nga Biologjia

Ku kryhet frymëmarrja qelizore ?


Ku kryhet frymëmarrja qelizore ? a)Retikulumin endoplazmatikë b)Mitokondrie c)Lizosome d)Aparatin e Golxhit e)Sferozome

Vezët të cilat kanë sasi të vogla të vitelinës janë:


Vezët të cilat kanë sasi të vogla të vitelinës janë: a)Vezët oligolecite b)Vezët telolecite c)Vezët alecite d)Vezët centrolecite

Hidrolimfa si lëng trupor është karakteristike për:


Hidrolimfa si lëng trupor është karakteristike për: a)Grykorët b)Krimbat unazorë c)Butakët d)Gojërrumbullakët Shih edhe: Pyetje nga Biologjia

Membranën bërthamore me nukleoplazmën e lidhë:


Membranën bërthamore me nukleoplazmën e lidhë:a)Aparati i Golxhitb)Kromozometc)Centrozomid)Retikulumi endoplazmatik Shih edhe: Pyetje nga Biologjia

Cilën këshillë ua jepni lexuesve që të njohin një realitet historik?


Cilën këshillë ua jepni lexuesve që të njohin një realitet historik? A. Të lexoni një libër kundër padrejtësive dhe paragjykimeve në shoqërinë demokratike. B. Të lexoni një libër për sjelljet e mësimdhënësve në shkollat e arsimit të mesëm. C. Të lexoni një libër kundër dhunës, në betejën e luftës për zgjidhjen e problemeve. D. Të […]

Cilat fjalë kanë afërsi kuptimore me fjalën maturant?


Cilat fjalë kanë afërsi kuptimore me fjalën maturant:   A. i kulturuar, i zhvilluar, i rritur, i pjekur, i aftë B. i ndjeshëm, i papërvojë, i rrëmbyeshëm, i ngutshëm, i gëzueshëm C. i përgjegjshëm, i pavarësuar, i hareshëm, i fuqishëm, i vendosur D. i shkathtë, i mirë, i ri, i drejtë, i mençur

error: Content is protected !!