Sun. May 29th, 2022

Tag: Mënyra

Kuptimi i fjalës

Përpikëri

Kuptimi i fjalës përpikëri Çka është përpikëri ? PËRPIKËRI f. 1. Të qenët i përpiktë, vetia e atij që është i përpiktë; saktësi. Përpikëria e orës. Përpikëria e peshores. Përpikëria…

You cannot copy content of this page