Refleksione mbi jetën e një Mjeku


“Rruga e shumicës është e lehtë, kjo e jona e vështirë” Myftar Barbullushi Rruga e “të bërit mjek”, rrugë malore, me dredha dhe për më tepër jashtëzakonisht e gjatë dhe e vështirë. Një rrugë që zë fill me jetën studentore, e cila kushtëzohet nga një studim sistematik prej të paktën 4-5 orësh në ditë, me kushtin […]