Çka janë pjesët e pandryshueshme të ligjeratës dhe cilat janë ato ?


Në gjuhën shqipe përveç pjesëve të ndyshueshme të ligjeratës kemi edhe pjesë të pandryshueshme të ligjeratës . I quajmë të pandryshueshme, sepse nuk kanë kategori gramatikore, pra me një fjalë nuk marrin trajta të ndryshme, por përdoren të pandryshueshme, nuk kanë lakueshmëri as zgjedhshmëri. Pjesët e pandryshueshme të ligjeratës janë: Ndajfolja, parafjala, lidhëza, pjezësa, dhe pasthirma. Shih edhe: Pjesët e ndryshueshme të […]