Shkruan: Dr.Jusuf Ulaj Psikologu apo psikiatri Ka shumë njerëz në mesin tonë që nuk dallojnë profesionin e psikologut nga psikiatri. Fatkeqësisht ka edhe më keq, e përziejnë neurologun me psikiatër. Psikiatri (për dallim nga psikologu) fillimisht ka të kryer fakultetin e mjekësisë e pastaj specializimin katër vjecar në lëminë e […]