Paraqitja e sulmit ndaj mjekëve Raportimi i dhunës ndaj mjekëve OMK: „Nuk guxon të ketë dhunë!“ Oda mjekëve e Kosovës (OMK) mbështet të gjitha përpjekjet që synojnë parandalimin e çdo forme të sjelljes së dhunshme në shoqëri. Duke pasur parasysh fushën specifike të aktivitetit të saj primar, OMK-ja si pjesë e […]