Cilat janë llojet e fjalive të përbëra me bashkërenditje ?


  Cilat janë llojet e fjalive të përbëra me bashkërenditje ?   Llojet e fjalive të përbëra me bashkërenditje Fjalitë e përbëra me bashkërenditje sipas lidhëzave bashkërenditëse me të cilat lidhen janë: 1.Fjali e përbërë me bashkërenditje shtuese, ku pjesët lidhen me lidhëzat bashkërenditëse shtuese: e, dhe, edhe, as dhe lidhëzat e përsëritura edhe … […]