Vezët të cilat kanë sasi të vogla të vitelinës janë:


Vezët të cilat kanë sasi të vogla të vitelinës janë: a)Vezët oligolecite b)Vezët telolecite c)Vezët alecite d)Vezët centrolecite

error: Content is protected !!