Kanceri i qafës së mitrës dhe testimi për HPV (human papilloma virus)


Kanceri i qafës së mitrës dhe testimi për HPV (human papilloma virus) Çka është Testimi për HPV ? Testimi për HPV zbulon praninë e virusit i cili e shkakton kancerin në qafën e mitrës, derisa PAP testi i zbulon ndryshimet në qeliza ose qelizat jonormale në qafën e mitrës. Të dy testet (PAP test dhe HPV […]

Kush është burimi dhe rezervuari i infeksionit ?


Kush është burimi dhe rezervuari i infeksionit ? Kush mund të jetë burim dhe rezervuar i infeksionit ? Burimi dhe rezervuari i infeksionit mund të jetë njeriu i sëmurë ose kafsha, njerëz me infeksion inaparent (të padukshëm) ose latent dhe bacilmbartës ose virus mbartës. Bartja e bacileve mund të jetë afatshkurtër, gjatë kohës së sëmundjes […]

Sëmundjet që i keni në trup si pasojë e stresit të tepruar


Sigurisht, në një moment të caktuar të jetës, stresi ju ka prekur edhe ju për shkak të situatave të punës, financiare ose emocionale. Kur stresi bëhet pjesë e jetës suaj, mund të mësoheni me simptomat e tij dhe në terma afatgjatë, kthehet në një sëmundje kronike që ndikon në mënyrë serioze tek shëndeti. Është e […]

Çka është Virusi ?


Çka është Virusi ? VIRUS m. mjek. Virusi është mikroorganizmi më i vogël, që njihet deri më sot, i cili rritet e zhvillohet vetëm në qeniet e gjalla dhe shkakton sëmundje ngjitëse. Virus i gjallë (aktiv). Virusi i gripit (i lisë, i tërbimit).