Test nga Citologjia (Kuiz nga Citologjia)

Results

#1. Njësia thelbësore, funksionale,ndërtimore dhe strukturale e të gjitha organizmave të gjalla është: (shkruaje)

Lexo më shumë: Qeliza

loading...
loading...

#2. Ku formohen eritrocitet:

Lexo më shumë: Eritrocitet

loading...
loading...

#3. Qelizat prokariote:

#4. Ribozomet janë truptha të imët, funksioni kryesor i të cilëve është:

#5. Me mejozë ndahen:

#6. Trombocitet jetojnë në gjak prej:

#7. Eritrocitet apo qelizat e kuqe të gjakut kanë ngjyrë të kuqe sepse përmbajnë:

Lexo më shumë: Eritrocitet

loading...
loading...

#8. Qeliza e sistemit nervor quhet:

Lexo më shumë: Neuroni

loading...
loading...

#9. Neuroni është qelizë e sistemit nervor që i jep mundësi informacionit të transmetohet në formën e sinjaleve:

Lexo më shumë: Neuroni

loading...
loading...

#10. Qelizën e zbuloi:

Lexo më shumë: Qeliza

loading...
loading...

#11. Eritrocitet jetojnë:

Lexo më shumë: Eritrocitet

loading...
loading...

#12. Vetë fjala qelizë vjen nga latinishtja, cellula, që do të thotë

Lexo më shumë: Qeliza

loading...
loading...

#13. Eritrocitet:

Lexo më shumë: Eritrocitet

loading...
loading...

#14. Qeliza është:

#15. Trombocitet ose pllakëzat e gjakut prodhohen në:

#16. Qeliza vezë e fekonduar, qelizë e fituar me bashkimin e spermatozoidit me qelizën vezë quhet:

#17. Mejoza është ndarje e ndërlikuar e qelizës gjatë së cilës nga një qelizë mëmë fitohen:

finish

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *