Test nga Fiziologjia e Njeriut (Kuiz nga Fiziologjia e Njeriut)

Results

#1. Në lëkurë janë të vendosura receptorët për:

next

#2. Receptorët për të prekur janë të vendosur gjithkund në lëkurën e njeriut, e më së shumti ka në:

#3. Periosti ka si funksion:

#4. Rritjen, zhvillimin dhe përtëritjen e eshtrave e ka si funksion:

#5. Nervat që bartin informacione nga bota e jashtme për në palcën kurrizore dhe në tru janë:

#6. Nervat që transmetojnë impulset nervore nga palca kurrizore dhe truri për të nxitur aktivitetin muskulor janë:

#7. Ku formohen eritrocitet:

Lexo më shumë: Eritrocitet

loading...
loading...

#8. Eritrocitet:

Lexo më shumë: Eritrocitet

loading...
loading...

#9. Eritrocitet apo qelizat e kuqe të gjakut kanë ngjyrë të kuqe sepse përmbajnë:

Lexo më shumë: Eritrocitet

loading...
loading...

#10. Eritrocitet jetojnë:

Lexo më shumë: Eritrocitet

loading...
loading...

#11. Trombocitet ose pllakëzat e gjakut prodhohen në:

#12. Trombocitet jetojnë në gjak prej:

#13. Ndryshimi i vetive trashëguese quhet:

finish

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *