Universiteti i Gjakovës dhe i Pejës synojnë të hapin fushë studimi të nutricionit

loading...

Universiteti i Pejës “Haxhi Zeka” dhe Universitetit i Gjakovës “Fehmi Agani” kanë marrë vendim për formimin e një komisioni , për përgatitjen e aplikacionit për akreditim të programit të përbashkët studimor nga fusha e nutricionit dhe dietikës.

“Mbështetur në Marrëveshjen e Bashkëpunimit ndërmjet Universitetit “Haxhi Zeka” në Pejë dhe Universitetit të Gjakovës “Fehmi Agani”, rektorët e dy universiteteve Prof..Dr. Fadil Millaku dhe Prof.Ass.Dr. Artan Nimani, morën VENDIM për formimin e Komisionit të përbashkët ndëruniversitar,”, thuhet në njoftim.

Vendim është nënshkruar me 27 gusht në  Universitetin e Gjakovës “Fehmi Agani”.loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *