Çka është Vakëfi ?


Kuptimi i fjalës Shqipëria ‹ FJALË

Çka është Vakëfi ?


VAKËF
m. hist.

Vakëfi është:

  • 1. Pasuri e patundshme, që ishte pronë e një xhamie, e një kishe, e një teqeje a e një manastiri.
  • 2. Vend i shenjtë, sipas përfytyrimeve mistike fetare.
error: Content is protected !!