Vaksina Oxford/AstraZeneca COVID-19:”Çfarë, duhet të dini”?


Kush duhet të vaksinohet i pari?

ndërsa furnizimet e vaksinave janë të kufizuara, rekomandohet që përparësi t’u jepen punonjësve shëndetësorë me rrezik të lartë të ekspozimit dhe njerëzve të moshuar, duke përfshirë ata të moshës 65 vjeç ose më të vjetër.

Vendet mund t’i referohen Udhërrëfyesit për Priorizim të -së dhe Kornizës së Vlerave të -së si udhëzues për përparësitë e tyre për grupet e synuara.

Kush tjetër mund të marrë vaksinën?

rekomandohet për personat me sëmundje shoqëruese që janë identifikuar se rrisin rrezikun e të rëndë, përfshirë obezitetin, , sëmundjet e frymëmarrjes dhe diabetin (sëmundjen e sheqerit).

Megjithëse kërkohen studime të mëtejshme për personat që jetojnë me ose kushte auto-imune ose që janë të dëmtuar nga imuniteti, njerëzit në këtë kategori që janë pjesë e një grupi të rekomanduar për vaksinim mund të vaksinohen pasi të marrin informacion dhe këshillim.

mund t’u ofrohet personave që kanë pasur në të kaluarën. Por individët mund të dëshirojnë të shtyjnë vaksinimin e tyre për deri në gjashtë muaj nga koha e infektimit me SARS-CoV-2, për të lejuar që të tjerët që mund të kenë nevojë më vaksinë të shkojnë më parë.

Vaksinimi mund t’u ofrohet grave që ushqejnë me gji Po qe se ato janë pjesë e një grupi me përparësi për vaksinim. s’ rekomandon ndërprerjen e ushqyerjes me gji pas vaksinimit.

A duhet të vaksinohen gratë shtatzëna?

ndërsa shtatëzania i vë gratë në rrezik më të lartë të COVID-19 të rëndë, shumë pak të dhëna janë në dispozicion për të vlerësuar sigurinë e vaksinave në shtatzëni.

mund të marrin vaksinën Po qe se përfitimi nga vaksinimi i një gruaje shtatzënë tejkalon rreziqet e mundshme të vaksinës.

Për këtë arsye, gratë shtatzëna me rrezik të lartë të ekspozimit ndaj SARS-CoV-2 (p.sh. punëtorë shëndetësorë) ose që kanë bashkë sëmundje që shtojnë rrezikun e tyre të sëmundjes së rëndë, mund të vaksinohen në konsultim me ofruesin e tyre të kujdesit shëndetësor.

Për kë s’ rekomandohet vaksina?

me një histori të reaksionit të rëndë alergjik ndaj ndonjë përbërësi të vaksinës s’ duhet ta marrin atë.

Vaksina s’ rekomandohet për personat më të vegjël se 18 vjeç në pritje të rezultateve të studimeve të mëtejshme.

Cila është doza e rekomanduar?

Doza e rekomanduar është dy doza të dhëna në mënyrë intramuskulare (0.5ml secila) me një interval prej 8 deri në 12 javë.

Nevojiten hulumtime shtesë për të kuptuar mbrojtjen afatgjatë të mundshme pas një doze të vetme.

A është e sigurt?

Dy versione të vaksinës – prodhuar nga -SKBio (Republika e Koresë) dhe Instituti i Serumit i Indisë – janë renditur për përdorim urgjent nga OBSH. Kur vaksina iu nënshtrua shqyrtimit të SAGE, ajo i ishte nënshtruar rishikimit nga Agjencia Evropiane e Barnave (EMA).

EMA ka vlerësuar tërësisht të dhënat mbi cilësinë, sigurinë dhe efikasitetin e vaksinës dhe ka rekomanduar dhënien e një autorizimi të kushtëzuar të marketingut për njerëzit e moshës 18 vjeç e lart.

Komiteti Global Këshillëdhënës për Sigurinë e Vaksinave, një grup ekspertësh që siguron udhëzime të pavarura dhe autoritare për OBSH-në në temën e përdorimit të sigurt të vaksinave, merr dhe vlerëson raporte të ngjarjeve të dyshuara të sigurisë me ndikim potencial ndërkombëtar.

Sa efikase është vaksina?

Vaksina AZD1222 kundër COVID-19 ka një efikasitet prej 63.09% kundër infeksionit simptomatik SARS-CoV-2.

Intervalet e dozave më të gjata brenda intervalit prej 8 deri në 12 javë shoqërohen me efikasitet më të madh të vaksinës.

A funksionon kundër varianteve të reja?

SAGE ka shqyrtuar të gjitha të dhënat e disponueshme për performancën e vaksinës në mjediset e varianteve alarmante. SAGE aktualisht rekomandon përdorimin e vaksinës AZD1222 sipas Udhërrëfyesit të Priorizimit të OBSH-së, edhe Po qe se variante të virusit janë të pranishme në një vend. Vendet duhet të vlerësojnë rreziqet dhe përfitimet duke marrë parasysh situatën e tyre epidemiologjike.

Gjetjet paraprake theksojnë nevojën urgjente për një qasje të koordinuar për mbikëqyrjen dhe vlerësimin e varianteve dhe ndikimin e tyre të mundshëm në efektivitetin e vaksinës. ndërsa të dhënat e reja bëhen të disponueshme, OBSH do të azhurnojë rekomandimet në përputhje me rrethana.

A e parandalon infeksionin dhe transmetimin?

s’ ka të dhëna thelbësore në lidhje me ndikimin e AZD1222 në transmetimin ose derdhjen virale.

Në ndërkohë, ne duhet të mbajmë dhe forcojmë e shëndetit publik që funksionojnë: maskimi, distancimi fizik, larja e duarve, higjiena e frymëmarrjes dhe kollës, shmangia e turmave dhe sigurimi i ventilimit të mirë. /FamiljaJonë/

Postime të ngjashme