Version spontan

loading...

VERSION SPONTAN

Rrotullim spontan i fetusit në mitër të nënës nga një pozicion jonormal në një pozicion normal.

loading...