Vestibulumi labirinthor

VESTIBULUMI LABIRINTHOR

loading...

Pjesë e veshit të brendshëm. Formon pjesën e mesit të labirithit.
Është hapësirë e vogël në formë vezake. Komunikon nga prapa me pesë
vrima të kanaleve gjysmërrethore, ndërsa nga përpara me hapjen më të
gjerë të kanalit të kërmillit.

loading...