Viruset marrin pjesë në onkogjenezë ashtu që:


Fiziologjia Patologjike

Viruset marrin pjesë në onkogjenezë ashtu që:

stimulojnë ndarjen e qelizës duke e bërë të pavarshme nga faktorët rregulluesë,

stimulojnë çrregullimet kromozomale dhe mutacionet që aktivizojnë onkogjenet qelizorë,

dëmtojnë onkogjenet në qelizë,

nxitojnë onkogjenet e qelizave me veprimin e pjesës rregullatore të gjenomit viral.