Vitaminë – Çka është Vitamina?

loading...
Vitaminë - Çka është Vitamina?, Vitamina,Vitaminat, Cka eshte vitamina

VITAMINË

Vitaminat janë grup i substancave organike komplekse, që janë esenciale për
funksionin normal të trupit.

Gjithsej janë 13 vitamina: A, B, C, D, E, K
dhe 7 nëngrupe të vitaminës B kompleks.

loading...