Çka është Xhamia ?


Kuptimi i fjalës Shqipëria ‹ FJALË

Çka është Xhamia ?


XHAMI
f.

Xhamia është:

  1. Ndërtesë ku bëhen shërbesat sipas riteve fetare të myslimanëve, faltore e myslimanëve. Xhami e vjetër. Minarja e xhamisë. Hajati i xhamisë. Kur s’ke bukë në shtëpi, pse çon vaj në xhami? fj.u.

* Gjeti xhami (kishë) ku të falet iron. shih te KISHË.

error: Content is protected !!